IMAGE خطاهاي متداول در درمانهاي دندانپزشکي
چهارشنبه, 07 ارديبهشت 1390
          خطاهاي متداول در درمان هاي دندانپزشکي (Malpractice)... ادامه مطلب ...
IMAGE چشم انداز
دوشنبه, 27 آذر 1396
       توسعه و انتشار دانش مواد دندانی برای استفاده... ادامه مطلب ...
IMAGE مقالات اخیر
یکشنبه, 03 تیر 1397
2018   1 - Management of periapical lesions due to foreign body reaction: A case report Omidi,... ادامه مطلب ...

تاریخچه مرکز تحقیقات

با توجه به ضرورت انجام تحقیق در زمینه مواد دندانی و ارائه راهكارهایی جهت ارائه و بهبود روشهای درماني دندانپزشکي، و نوآوری در زمينه مواد دنداني و توليد علم و رسيدن به مرزهاي نوين دانش، مرکز تحقيقات مواد دنداني راه اندازي شد. اين مرکز در زمستان 1389 شروع به کار و موافقت اصولي خود را در بهار 1391 از جلسه شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسب کرد. این مرکز در حال حاضر داراي 5 عضو هيات موسس، 10 عضو شوراي عالي و 38 عضو هيات علمي همکار و يک کارشناس پژوهشي مي باشد.

پژوهان

سیستم جامع اطلاعات پژوهشی

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان