اعضای هیات موسس

 
دکتر سیده حوریه موسوی بندرآبادی

دانشیار گروه دندانپزشکی ترمیمی

گروه آموزشي: ترمیمی

آدرس محل كار: مشهد- دانشکده دندانپزشکی-گروه ترمیمی

تلفن محل كار: 05138829504

آدرس پست الكترونيك:moosavih[at]mums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی

 
 دکتر فاطمه مظهری

دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان

آدرس محل كار: دانشکده دندانپزشکی مشهد

تلفن محل كار: (985118819505+)

آدرس پست الكترونيك: mazharif[at]mums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی

 
 

دکتر سید فرزين هروی

استاد گروه ارتودانتِِِِِِِِِيکس

آدرس محل كار: دانشکده دندانپزشکی مشهد

تلفن محل كار: 05138829501

آدرس پست الكترونيك: heravif[at]mums.ac.ir

 

سوابق آموزشی و پژوهشی


 
 

دکتر سعید مرادی

استاد گروه اندودانتیکس

آدرس محل كار: دانشکده دندانپزشکی

تلفن محل كار: ..... (985118829501+)

آدرس پست الكترونيك: moradis[at]mums.ac.ir

 

سوابق آموزشی و پژوهشی


 

دکتر مریم جاویدی

استاد گروه اندودونتیکس

 

آدرس محل كار: دانشکده دندانپزشکی

تلفن محل كار: .....8829501 (98511+)

آدرس پست الكترونيك: javidim[at]mums.ac.ir

 

سوابق آموزشی و پژوهشی


سمینار

سمینار تخصصی باندینگ و سرامیک در دندانپزشکی ترمیمی

همراه با امتیاز بازآموزی