كتابهاي چاپ شده توسط اعضا

کتابهای تالیف یا ترجمه منتشر شده توسط اعضای مرکز تحقیقات مواد دندانی:

نويسندگان
نام کتاب
سال انتشار
انتشارات
W J HOUSTON
ترجمه امیر معین تقوی , علیرضا اكبری, لیلا تنباكوچی سرپرستی و ویرایش دكتر فرزین هروی
تشخیص در ارتودنسی
1373
انتشارات كتابدرمانی مشهد 168 صفحه
Surrender K Nanda ترجمه دكتر فرزین هروی دکتر مصطفی شهابی
مبانی اکلوژن و مال اکلوژن
1376
انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد 310 صفحه
دكتر فرزین هروی,دکتر فرزانه احراری,دکتر شاهین بیانی
زیبایی لبخند با درمان های ارتدنسی
1387
انتشارات اندیشه آور 208صفحه
دکتر آرش شهروان-دکتر حسام رحیمی-دکتر محمد جعفر اقبال-دکتر امین رضا موحدیان-دکتر سعید مرادی
مرجع کامل مبانی، وسایل و روشهای آماده سازی کانال
   
دكتر مريم جاويدي- دكتر مينا زارعي- دكتر مهدي وطن پور
 لگوريتم درمانهاي اندودنتيكس  1386  
دكتر مريم جاويدي- دكتر مينا زارعي- دكتر مهدي وطن پور
 
مباني علم اندودونتيک براي دندانپزشكان
 1386  
 دکتر موسوی- دکتر لطفی  راهنمای کلينيکی پستهای همرنگ دندان وترميم دندانهای درمان ريشه شده  1387  مجد دانش
 
 
 

سمینار

سمینار تخصصی باندینگ و سرامیک در دندانپزشکی ترمیمی

همراه با امتیاز بازآموزی