ارتباط با ما

 

مشهد، میدان آزادی ابتداي بزرگراه وکيل آباد، دانشکده دندانپزشکي مشهد

 طبقه دوم - معاونت پژوهشي

کدپستی:  91735 

 صندوق پستی:  984

 DMRC[at]mums.ac.ir

 
 
 

سمینار

سمینار تخصصی باندینگ و سرامیک در دندانپزشکی ترمیمی

همراه با امتیاز بازآموزی